Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vad är Mötesforum Bygg och anläggning?

Mötesforum Bygg och anläggning är en dag med effektiva möten ansikte mot ansikte, där vi ger ditt företag möjlighet att knyta nya, spännande och värdefulla relationer.

Träffa 14 nya företag i byggbranschen på en dag
Under en dag samlas företag från hela värdekedjan i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen i samma näringslivsregion. Under dagen har alla företag 14 möten på 20 minuter med andra deltagande företag. Syftet är att etablera och utveckla relationer med värdefulla kontaktpunkter och aktörer i byggbranschen.

Samtliga möten hålls i samma lokal
Samtliga möten hålls under dagen och i samma lokal, som har försetts med en rad små mötesrum med skiljeväggar, bord och stolar. Alla möten börjar och slutar samtidigt och med effektiv styrning och tydliga mötesregler avlöper mötena optimalt.

Du väljer själv vilka företag du vill möta
När anmälningstiden gått ut öppnar vi för ifyllning av önskelistor. Önskelistan är en lista där du anger vilka av de andra deltagande företagen som du vill träffa. Varje företag har i genomsnitt 14 möten under dagen. Sju möten är med företag som du själv har valt medan återstående sju möten är med företag som har satt upp er på sin önskelista. Denna ömsesidighet är en mycket god utgångspunkt för relations- och värdeskapande. De flesta företag kommer med två personer, varav en måste vara beslutsfattare. En vecka före arrangemanget får du din mötesplan med en översikt över vilka företag du ska träffa.

Tre viktiga förutsättningar för deltagande
•    Ditt företag måste verka i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.
•    Ditt företag måste representeras av en beslutsfattare under mötena.
•    Ditt företag måste vara öppet för att träffa andra företag som vill möta er.

Dessa förutsättningar ökar kvaliteten och nyttan i mötena och gör arrangemanget till branschens mest effektiva mötesplats.

Öppet endast för företag i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen
Typiska aktörer som deltar är privata fastighetsutvecklare och fastighetsägare, offentliga byggherrar, arkitekter, rådgivande ingenjörer samt företag i det utförande ledet, som entreprenörer, byggmästare, VVS, el, maskinentreprenörer, målare, plåtslagare och andra leverantörer – kort sagt hela värdekedjan i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.

Morgonsamlingen är en bra start på dagen
För att kunna ge alla deltagare optimala förutsättningar för att lyckas inleder vi morgonen med en informationssamling där vi ger konkreta råd och tips om hur man genomför en dag som denna. Det handlar inte om att stå och lyssna på föredrag utan att ha personliga möten under 20 minuter.

Firmaboken ger underlag för fler relationer
Under själva arrangemanget delar vi också ut en firmabok till alla deltagare. Denna bok innehåller en komplett översikt över alla företag som deltar i arrangemanget, med kontaktinformation och bransch-/företagsbeskrivning. Många använder denna aktivt efter arrangemanget för att ta kontakt även med andra företag än de som man själv haft möte med under själva arrangemanget.

Introduktionspris: 9 900 kronor plus moms per företag
Företaget får komma med tre personer. Normal deltagaravgift är 13 900 kronor per företag, men erbjudandet på 9 900 kronor gäller för alla företag som deltar på Mötesforum Bygg och anläggning i Göteborg den 27 maj.

Kvalitetsgaranti
Vi fokuserar mycket på att våra kunder ska vara nöjda och erbjuder en unik garanti som återspeglar arrangemangets kvalitet: Om du efter arrangemanget ångrar att du deltagit så får du tillbaka hela deltagaravgiften. Så säkra är vi på att du blir nöjd. Kravet ska sändas skriftligt inom en vecka efter arrangemanget.

Program för dagen
07:30–08:00 – Välkomst och morgonkaffe
08:00–08:25 – Gemensam samling och information
08:35–10:10 – Fyra möten
10:10–10:25 – Kaffepaus
10:25–12:00 – Fyra möten
12:00–12:40 – Lunch
12:40–14:15 – Fyra möten
14:15–14:30 – Kaffepaus
14:30–16:05 – Fyra möten

Topp

Mötesforum Bygg och anläggning - Telefon: 031-313 11 39 - E-post: post@baforum.se