Til toppen av siden

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vanliga frågor och svar

Vad händer när jag har anmält mig till arrangemanget?
Steg 1. Anmälan. Vid anmälan fyller antingen du eller din kontaktperson hos oss ut ett anmälningsformulär på hemsidan. När detta är inskickat får du en officiell bekräftelse från arrangemangsavdelningen senast följande arbetsdag.
Steg 2. Deltagarinformation. I anmälningsbekräftelsen finns både en direkt länk till dina sidor på hemsidan och information om användarnamn och lösenord. Du måste nu logga in och fylla i deltagarinformation för det forum som du är anmäld till.
Steg 3. Önskelista. Önskelistan läggs ut på Dina sidor tre–fyra veckor före arrangemanget. Vi sänder då ett e-postmeddelande till alla anmälda med information om att önskelistan ska fyllas i. Här väljer du vilka företag som du vill möta under arrangemanget.
Steg 4. Mötesplan. En vecka före arrangemanget sänder vi din mötesplan. Det ger dig gott om tid till att vara väl förberedd inför arrangemanget.
 
Finns det tillgång till ström i mötesrummen?
Av praktiska orsaker finns ingen ström i mötesrummen. Vi kan hjälpa dig att ladda din dator eller mobiltelefon i expeditionen. Ett tips är att fokusera på en informell och lösningsorienterad dialog om möjliga gemensamma affärsintressen. Avancerade presentationer kan vara nog så bra, men de får inte göras på bekostnad av det "goda samtalet". Enkla och pappersbaserade presentationsmaterial räcker oftast. Kom också ihåg att alla byter mötesrum flera gånger under dagen.
 
Serveras någon mat på Mötesforum?
Ingen behöver oroa sig för att vara hungrig på ett Mötesforum. När affärer ska göras och så många möten hållas behöver man extra energi. Därför serverar vi alltid en lättare frukost på morgonen och en lunch bestående av antingen kallskuret eller en buffé. Under hela dagen finns det också tillgång till frukt och kaffe och på eftermiddagen är det självklart fika.
 
Närvaro på arrangemanget – vad händer om jag får förhinder?
Det är mycket viktigt att alla företag är på plats under hela dagen. Kundmöten på Mötesforum är lika viktiga som andra kundmöten, och det kan ge ett dåligt intryck om man uteblir. Som deltagare förbinder du dig till att vara på plats för alla möten. Kom ihåg att du som deltagare är ambassadör för ditt företag, och att potentiella kunder förväntar sig ett professionellt och punktligt deltagande. Vi har självklart förståelse för förhinder som man inte råder över, till exempel plötslig sjukdom, men vi värdesätter om man i sådana fall i stället kan sända en kollega som ersättare. Kom ihåg att informera ställföreträdare ordentligt om vilka möten som ska hållas så att vederbörande kan förbereda sig på bästa sätt.
 
Om du mot förmodan inte kan komma så värdesätter vi att du kontaktar oss så fort som möjligt. Vi ger besked till de som ni skulle ha träffat och gör vårt bästa för att hitta ersättningsmöten. Efteråt förväntas du ta kontakt med alla de som du skulle ha haft ett möte med. Deltagaravgiften måste betalas även om du inte kommer.
 
Finns det tillgång till fritt wifi på Mötesforum?

Alla våra arrangemangsplatser erbjuder deltagarna fritt wifi.
Expeditionen kan ge dig lösenordet.
 
Vad är kvalitetsgarantin?
Om du efter arrangemanget ångrar att du deltagit så får du tillbaka hela deltagaravgiften. Så säkra är vi på att du blir nöjd. För att utnyttja kvalitetsgarantin måste du uppfylla villkoren för deltagande, företaget måste delta i alla bokade möten och en beslutsfattare måste vara på plats. Kravet ska sändas via e-post inom en vecka efter deltagande i arrangemanget.
 
Får deltagare på Mötesforum rabatt på hotell i de städer där Mötesforum hålls?
På en del platser har vi rabatter för deltagare som vill övernatta. Kontakta oss för mer specifik information.
 
Är det tillåtet att ta med rollups och annat presentationsmaterial till arrangemanget?
Det finns ingen anledning till att ta med rollups till Mötesforum. Vi ställer ut bord i närheten av mingelområdet där du kan lägga broschyrer om du så vill.
 
Hur ska jag använda firmaboken som jag får i samband med arrangemanget?
Firmaboken är en god översikt över många nyttiga leverantörer och potentiella kunder. Den innehåller kontaktinformation för alla företag som deltog i arrangemanget, och är därmed ett utmärkt verktyg för att boka möten med de företag som du inte hann prata med under själva arrangemanget.
 
Varför Dina sidor?
Vi har utvecklat Dina sidor så att alla våra kunder ska kunna administrera sitt deltagande effektivt och ha tillgång till all information som gäller de olika arrangemangen på en plats. Genom att logga in på Dina sidor får du tillgång till unik information om alla företag som du kan träffa. Här kan du profilera ditt företag med företagsbeskrivning, logo, kontaktpersoner o.s.v. Denna information visas bland annat även i önskelistan, där du också kan göra personliga anteckningar om enskilda företag och signalera vilka du ser som potentiella leverantörer.
 
Hur får jag lösenordet till Dina sidor?
Användarnamn och lösenord finns i anmälningsbekräftelsen som du får efter anmälan. Du kan få lösenordet skickat till dig automatiskt genom att klicka på ”logga in här” längst upp till höger och sedan på ”Glömt lösenord?”. Lösenordet skickas då till den e-postadress som du angivit vid anmälan.
 
Om du har problem med att logga in på Dina sidor vill vi gärna att du kontaktar oss så fort som möjligt.
 
Vad är den Offentliga profilen?
Utöver att varje företag kan profilera sig för det enskilda mötesforum som de ska delta i har varje företag en offentlig profil som är sökbar på Internet. Den offentliga profilen består av företagsnamn, adress, telefon, webbsida, företagsbeskrivning och logo. Denna information uppdateras automatiskt första gången som du fyller i deltagarinformation för ett mötesforum och kan ändras på Dina sidor på Kundkortet.
 
Vem har tillgång till Dina sidor?
Alla företag som deltar eller har deltagit i ett mötesforum har tillgång till Dina sidor. Användarnamnet och lösenordet skickas primärt till den kontaktperson som anmäler sig till ett mötesforum. Det finns bara ett användarnamn och lösenord per företag, och dessa sänds till de som är angivna som deltagare när vi skickar ut e-post om till exempel önskelistor och mötesplaner.
 
Hur bokas mötena?
Inför varje arrangemang leverera varje företag en lista över vilka företag som de vill möta. Alla möten bokas mot bakgrund av dessa önskemål. Dessutom kommer systemet att identifiera och eventuellt boka så kallade extramöten. Normalt är hälften av mötena företag som du har önskat träffa och den andra hälften är med företag som vill träffa er. Om man har ett starkt önskemål om att träffa ett specifikt företag kan man kontakta oss och så tar vi hänsyn till detta i möjligaste mån.
 
Med hänsyn till organiseringen ber vi normalt varje företag att ange mellan 15 och 25 önskemål om möten.
 
Varför ska jag rangordna mina önskemål med Pri 1 eller Pri 2?

För att vi ska kunna ge oss ytterligare kvalificerade mötesplaner ber vi i de flesta fall att alla företag märker sina önskemål med Pri 1 eller Pri 2. Det gör det enklare för oss att se vilka önskemål som är viktigast för företaget. Vi tilldelar Pri 1-önskemål i möjligaste mån, men kan inte garantera ett visst antal i förväg. Det är därför viktigt att alla kryss man sätter är realistiska och att man verkligen vill träffa de företag man kryssat för.
 
Vad menar vi med aktiva och passiva möten?

Dina aktiva möten är de möten där du står angiven som Initiativtagare i mötesplanen. Det är möten med företag som du har kryssat för på din önskelista. I vissa fall kan det stå ett "L" före mötet i mötesplanen. Det betyder att det andra företaget har önskat träffa dig som potentiell leverantör.
 
Dina passiva möten är de möten där du står angiven som Deltagare i mötesplanen. Det är då det andra företaget som har kryssat för er på sin önskelista.
 
Vad är ett extramöte?
Extramöten är möten som ger fler mötesmöjligheter för de av mötesdeltagarna som har luckor i sin mötesplan. Till skillnad från vanliga möten är extramötena bokade av systemet och inte av någon av mötesparterna. Agendan på dessa möten blir friare och det blir då upp till deltagarna att leta efter gemensamma kopplingar och möjligheter.
 
Jag har upptäckt ett aktivt möte i min mötesplan som jag inte har önskat. Vad betyder det när det står ett ”L” framför mötet?
Ibland blir deltagare förvånade över ett aktivt möte med ett företag som de inte har kryssat för på sin önskelista. I dessa fall står det ett ”L” framför mötet. Detta är ett leverantörsmöte. Det betyder att det företag som är uppsatt som Deltagare har angivit det andra företaget som potentiell leverantör. Det företag som kryssat för leverantören kommer i det här fallet att vara köpare, vilket gör mötet passivt för dem och aktivt för den andra parten. Vi ser dessa möten som mycket positiva och har en mycket god utgångspunkt.
 
Vad händer om ingen vill träffa oss?
De företag som deltar i ett mötesforum är olika mycket efterfrågade. Detta beror självklart på vad företaget har för verksamhet, men kan också påverkas av sådant som företaget storlek och hur företaget har presenterats i önskelistan. Företag som få eller inga företag har önskat träffa kommer över lag att få färre möten på ett mötesforum. Vi eftersträvar att alltid tilldela alla deltagare sju–åtta aktiva möten och i de fallen där efterfrågan är låg försöker vi att i stället boka fler aktiva möten.
 
Varför händer det att jag har lediga tider i min mötesplan?
Vi lägger upp 16 mötestider på varje mötesforum. I snitt har företagen 14 möten på ett mötesforum och därför har många en eller två pauser under dagen.

Topp

Mötesforum Bygg och anläggning - Telefon: 031-313 11 39 - E-post: post@baforum.se