Tre viktiga förutsättningar
för deltagande

- Ditt företag måste verka i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.
- Ditt företag måste representeras av en beslutsfattare under mötena.
- Ditt företag måste vara öppet för att träffa andra företag som vill möta er.

Dessa förutsättningar ökar kvaliteten och nyttan i mötena och gör arrangemanget till branschens mest effektiva mötesplats.