Öppet endast för företag
i bygg-, anläggnings- och
fastighetsbranschen.

Typiska aktörer som deltar är privata fastighetsutvecklare och fastighetsägare, offentliga byggherrar, arkitekter, rådgivande ingenjörer samt företag i det utförande ledet, som entreprenörer, byggmästare, VVS, el, maskinentreprenörer, målare, plåtslagare och andra leverantörer ? kort sagt hela värdekedjan i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen.