Du väljer själv vilka
företag du vill möta

När anmälningstiden gått ut öppnar vi för ifyllning av önskelistor. Önskelistan är en lista där du anger vilka av de andra deltagande företagen som du vill träffa. Varje företag har i genomsnitt 14 möten under dagen. Sju möten är med företag som du själv har valt medan återstående sju möten är med företag som har satt upp er på sin önskelista. Denna ömsesidighet är en mycket god utgångspunkt för relations- och värdeskapande. De flesta företag kommer med två personer, varav en måste vara beslutsfattare. En vecka före arrangemanget får du din mötesplan med en översikt över vilka företag du ska träffa.