Samtliga möten
hålls i samma lokal

Samtliga möten hålls under dagen och i samma lokal, som har försetts med en rad små mötesrum med skiljeväggar, bord och stolar. Alla möten börjar och slutar samtidigt och med effektiv styrning och tydliga mötesregler avlöper mötena optimalt.