Träffa 14 nya företag
i byggbranschen på en dag

Under en dag samlas företag från hela värdekedjan i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen i samma näringslivsregion. Under dagen har alla företag 14 möten på 20 minuter med andra deltagande företag. Syftet är att etablera och utveckla relationer med värdefulla kontaktpunkter och aktörer i byggbranschen.